اطلاعات پروژه:

طراحی و تولید مبلمان اداری شرکت شاتل.
مساحت پروژه 150متر.
انجام این پروژه در مدت 15 روز کاری به پایان رسید.

محصولات مورد نظر مشتری:

میز کنفرانس، میز سالن جلسات، میز مدیریت، کانتر منشی ، میز پذیرش.