اطلاعات پروژه:

طراحی و تولید مبلمان اداری شرکت نان سحر.
مساحت پروژه 120 متر.
انجام این پروژه در مدت 15روز کاری به پایان رسید.

محصولات مورد نظر مشتری:

طراحی داخلی، دیوارپوش، کاورستون، پارتیشن ماژولار ، پارتیشن کوتاه.