اطلاعات پروژه:

طراحی مبلمان اداری و دکوراسیون داخلی نمایندگی های فولکس واگن زیر نظر شرکت ماموت خودرو توسط شرکت بنکو با کسب گواهی نامه های معتبر انجام گردید.

محصولات مورد نظر مشتری:

پارتیشن، تجهیز دفتر ، طراحی فضای کار، میز کار اداری، فایل، کتابخانه، میز کارمندی و کارشناسی، میز مدیر، میز پذیرش، میز کار گروهی.