اطلاعات پروژه:

طراحی داخلی فروشگاه ساعت مکس.
مساحت پروژه 60 متر.
انجام این پروژه در مدت 15 روز کاری به پایان رسید.

محصولات مورد نظر مشتری:

طراحی داخلی، قفسه بندی فروشگاهی ، میز اداری، کمد فروشگاهی.