اطلاعات پروژه:

طراحی داخلی و تولید مبلمان اداری داروخانه.
مساحت پروژه 200 متر.
انجام این پروژه در مدت 30 روز کاری به پایان رسید.

محصولات مورد نظر مشتری:

قفسه بندی، میز اداری، کمد فروشگاهی، میز پذیرش، کاور ستون.