کتابخانه مدیریتی

امکان هماهنگ سازی با مبلمان اداری شرکت.
امکان انتخاب رنگ‌های مختلف با توجه به سلیقه مشتری.
قابلیت مونتاژ و دمونتاژ میز با توجه به کارگیری اتصالات الیت و فیتینگ.
استفاده از پایه تراز به منظور ایستایی بهتر در سطوح مختلف.
به کارگیری لولای آرام بند برای درهای کتابخانه.
امکان طراحی و تعبیه فضای رخت آویز و یا گاو صندوق.


Privacy Preference Center