مقالات

آخرین مقالات

12 شهریور
طبیعتا زمانی که در شرکت ها، کارمندان مرکز توجه هستند، حال بهتری دارند. اگر محیط پیرامون ما هر چهار نیاز اصلی ما
22 مرداد
آیا به دنبال راهی هستید که در خانه یا شرکت برای خود حریم خصوصی ایجاد کنید ولی در عین حال می خواهید دید یک فضای باز را داشته باشید؟
01 مرداد
وقتی که صحبت از پارتیشن اداری می شود، فورا تصویری از یک اتاق پارتیشنی به رنگ خاکستری و یکنواخت
27 تیر
یک شرکت به فرم اپن آفیس با پارتیشن اداری کوتاه و یا بدون پارتیشن بندی برای خیلی از محیط های کاری مناسب است.