مقالات

آخرین مقالات

10 آبان
امیلی شومِیکر
آخرین به روز رسانی: 1 بهمن1394
فنگ شویی ( با تلفظ فنگ شواِی)، نحوه ی چیدن اشیاءبه منظور
06 آبان
سعی کنید به چند سؤال اساسی در مورد فنگ شویی پاسخ دهید، از جمله: موقع کار، پشت سر شما چه چیزی قرار دارد؟ وقتی وارد محل کار می شوید
03 آبان
از نکات و راه حل های فنگ شویی استفاده کنید تا منطقه ی شهرت را فعال کنید. نماد فنگ شویی برای منطقه ی جنوبی باگوآ، آتش است، بنابراین چیزهایی که شما در محیط کار خود برای این قسمت استفاده می کنید،یا باید نماد آتش داشته باشد، و یا
06 شهریور
طرح دکوراسیون فضا و مبلمان اداری می تواند بازگو کننده ی فرهنگ و نوع فعالیت شرکت باشد. طراحی دکوراسیون داخلی و مبلمان اداری شرکت را می توانید با توجه به نوع فضای دلخواه خود،