مقالات

آخرین مقالات

23 بهمن

ساخت وسایل تزئینی با استفاده از پالت

از پالت ها می توان چیزهای زیادی ساخت. در زیر نمونه های دیگری از چنین وسایلی می بینید، از جمله: کنسول آینه در کنار در ورودی، درخت های چوبی برای تزئین، تابلوی
هنری خاص، جای گل و .....

 

پالت

 

 

پالت

 

 

پالت

 

 

پالت

 

 

پالت

 

 

پالت

 

 

 گلدان با پالت

 

 

گلدان با پالت

 

 

پالت

 

 

پالت میز جلومبلی

 

 

پالت

 

 

پالت

 

 

پالت

 

 

پالت

 

منبع: http://www.101palletfurniture.com/category
  • Rating
  • 1142 دفعات بازدید